ujuni.ahmed

Rinnakkaisyhteiskunnan todelliset uhrit

Pohdittaessa syitä joillekin rinnakkaisyhteiskunnan tuomille ongelmille, joita jo nyt joudutaan joissakin Euroopan maissa ratkomaan, tuntuu, että helposti unohtuu ilmiön olevan jo paljon tutkittu. Näemme ongelman, mutta emme usein mieti, mitä se tarkoittaa arjessa heille, jotka siinä elävät.

Suomessa ajatellaan tilanteen vielä toistaiseksi olevan kaukana tai asian ratkeavan eri kotoutumismallien avulla, mutta asia on paljon laajempi ja haasteellisempi, sillä uskon, että tietyt vahvat yhteisöt ovat jo täyttäneet rinnakaisyhteiskunnan kriteerit.

Olen erittäin huolissani rinnakkaisyhteiskunnista, joissa vallitsee muiden lieveilmiöiden lisäksi patriarkaalinen hierarkia, joka sanelee tietyt mallit ja odotukset, joiden mukaan toimia. Kulttuureissa, joissa miehillä on lähtömaissa ollut vankkumaton valta-asema, saattaa tämä asetelma vain vahvistua uudessa kotimaassa kun rooleja pitää sovittaa ja suojella uudelta ympäröivältä yhteiskunnalta. Syitä tähän ovat yksiselitteisesti eri arvot
joihin kuuluu sekä tasa-arvo, normit, uskonto että heimo ja klaanijärjestelmät.

Uskonnon tai yhteisöjen omien kriteerien perusteella valittu/valitut miesjohtajat luontaisesti huolehtivat, että yhteisöt ylläpitävät kirjoittamattomia sääntöjä ja normeja. Suomessa eri maahanmuuttajayhteisöissä ongelma on vanhoillinen patriarkaalisuus, joka näkyy eri muodoissa niin yksilön kuin kokonaisen yhteisön arjessa. Esimerkiksi oman identiteetin ja arvomaailman luominen tai korostaminen saattaa sotia hyväksyttyjä arvoja vastaan. Kun tietty arvomaailma ja normit on sisäänistutettu pienestä lähtien, saattaa se luoda turvallisuuden tunteen, vaikka joissakin tapauksissa kyse olisikin arvoista, jotka itsessään ovat vahingoillisia yksilölle ja ihmisoikeuksien vastaisia. Hierarkia saattaa näyttäytyä vahvoina ohjeistuksina, jotka nähdään velvollisuuksina koskien niin arjen asioita kuin elämän suurempia päätöksiä. Yhteisön sisällä olevat ihmiset omaksuvat nämä asiat normaaleina tapoina ja ajatuksina, jolloin yksilön tai perheen tarpeet katoavat sekä yksityisyyden raja hämärtyy.

Vaikka Suomessa esim. vanhoillis-lestadiolaiset ja jehovan todistajat harjoittvat jossain määrin samaa ilmiötä(yhtään vähättelemättä), uskon kuitenkin, että näitä ei voi  hirveästi verrata maahanmuuttajayhteisöihin. Maahanmuuttaja on usein haavoittuvammassa asemassa kielitaidottomuuden, kulttuurituntemuksen puutteen tai olemattoman kotoutumisen takia, identiteetin hakemisen ja monen muun haasteen takia kun taas edellämainittujen tahojen edustajat ovat maassa, jossa ovat aina olleet ja ymmärtävät yhteiskuntarakenteen sekä osaavat hakea apua jos siihen kykenevät.

Minusta on tärkeää juuri edellä mainittujen syiden vuoksia pohtia, että voidaanko me sallia, että tietyissä yhteisöissä vallitsee hierarkia, joka vahingoittaa sen sisällä olevia. Toisaalta mietin, miten voimme varmistaa ja muuttaa normeja, jotka eivät ole arkisessa pintakosketuksessa yhteiskuntamme kanssa. Voisimmeko tarjota valon tunnelin päähän vai otammeko riskin, että ajan myötä asiat muuttuu?

Nämä ihmiset ovat niitä, jotka nähdään muuttumishaluttomina tai integraatiovastaisina vaikka todellisesuudessa he ovat uhreja. Vaihtoehdottumuus näkyy tietämättömyytenä, mikä vahvistaa rinnakkaisyhteiskunnan olemassaoloa. Surullista on nähdä kuinka muun muassa tasa-arvoa koskevat keskustelut eivät tavoita suuren määrän yhteisön jäseniä, ja vaikka tavoittaisivat, niin tavoittelevatko ne tulevana vaarana vai mahdollisuutena?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

17Suosittele

17 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

"Minusta on tärkeää juuri edellä mainittujen syiden vuoksia pohtia, että voidaanko me sallia, että tietyissä yhteisöissä vallitsee hierarkia, joka vahingoittaa sen sisällä olevia. Toisaalta mietin, miten voimme varmistaa ja muuttaa normeja, jotka eivät ole arkisessa pintakosketuksessa yhteiskuntamme kanssa. Voisimmeko tarjota valon tunnelin päähän vai otammeko riskin, että ajan myötä asiat muuttuu?"

En halua rinnastaa noita patriarkkoja lapsiin, mutta kirjoituksestasi tuli mieleen vanha lasten kasvatukseen liittyvä periaate. Lapsille on hyvä asettaa selvät säännöt ja tiukat mutta reilut rajat. Lapsetkin pitävät turvallisista ja vakaista säännöistä, tai ainakin kasvavat kivuttomammin niiden kanssa hyviksi kansalaisiksi. Ehkä uusien kulttuurien saapuminen Suomeen muistuttaa tässä mielessä uusien ihmisalkujen kasvattamista hyviksi yhteiskunnan jäseniksi.

Suomen tulisi siis tehdä selväksi, mitkä muiden kulttuurien ominaispiirteet ovat tervetulleita ja rikastuttavia komponentteja suomalaisessa yhteiskunnassa, ja mitkä ovat sellaisia, että niitä ei tulisi viljellä. Nämä tavoitteet asettuvat parhaiten kohdilleen niin, että niistä keskustellaan avoimesti ja runsaasti. Ongelmista vaikeneminen on huono ratkaisu, sillä se vain johtaa konflikteihin jatkossa. Paras siis listata rehellisesti kaikki ongelmakohdat keskustelua varten.

Tiina Teittinen

Kiitos kirjoituksestasi.
Kyllä meillä suomeentulijoiden kotouttamisessa on nähty tämä patriarkaalisen hallinnan ongelma. Suomessa lainsäädäntö määrittää naisen oikeudet, mutta perheensisäiseen puuttumiseen kynnys on korkea. Toit esille suomalaiset ääriuskonnolliset ryhmittymät. Näissä on tapahtunut, ja tapahtuu edelleen julmaa ihmisarvon määrittelyä ja eriarvoistamista.
Suomalainen näkemys ihmisarvosta on tasavertainen ja inhimillinen. Näkemys on joutunut suurelle koetukselle kun työttömyys ja pienituloisuus on lisääntynyt. Muualta tulleiden elättäminen huonon talouskasvun siivellä herättää huolta maailman onnellisemmaksi kansaksi luokitellussa väestössä. Miten huonosti muualla voidaan, jos me olemme onnellisia?
Toivon todellakin että kaltaisesi naiset itsellemme vieraasta kulttuurista hyödyntävät sen, mitä koulutuslähtöinen kulttuuri voi tarjota. Emme voi pakottaa patriarkaalisista kulttuureista lähtöisin olevia naisia emansipoitumaan, mutta tarjoamme mahdollisuudet siihen.
Muutos lähtee kulttuurin sisältä, ei ulkoapäin ohjatusti.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

> Muutos lähtee kulttuurin sisältä, ei ulkoapäin ohjatusti.

Ymmärsin että Ujuni Ahmed suhtautui kirjoituksessaan positiivisesti sopivan tasoiseen ulkoapäin tulevaan yhteiskunnan ohjaukseen. Näin kyse olisi sisäisen halun ja ulkoisen ohjauksen yhteispelistä. Vanhat "patriarkaattisäännöt" voivat siis olla niin vahvoja, että ne eivät ehkä haihdu itsestään tai riittävän nopeasti, jolloin optimitulos saavutetaan niin, että ohjaavia rajoja asetellaan myös ulkoa päin.

Tiina Teittinen

Siis minkälaisin keinoin kulttuurin sisäänrakennettuja mekanismeja voitaisiin ulkoapäin ohjata?
Jo ainakin kolmekymmentä vuotta on tiedetty, että kulttuurinen muutos vaikkapa lapsiluvun vähentämiseksi on ennen kaikkea riippuvaista naisten koulutustasosta. Naisten tiedon ja tietoisuuden lisääminen on kaikissa kulttuureissa ollut avain hyvinvoinnin lisääntymiseen.
Suomessa on lainsäädäntö joka kieltää naisten sukuelinten silpomisen. Meillä ei hyväksytä moniavioisuutta, ei väkivaltaa eikä pakottamista.
Suuri kysymys on, miten saada patriarkaalisessa yhteisössä elämäänsä elävä nainen tiedostamaan ihmisoikeutensa.
Se joka tässä keskustelussa löytää ulkoisen keinon suojella näitä naisia kaltoinkohtelulta, kirjoittanee oman vastineensa.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #33

Listasit jo hyvän joukon ongelmakohtia. Avoin keskustelu on ehkä juuri tärkein työkalu, jos tähdätään pehmeään muutokseen. Tietyt asiat voi kieltää kategorisestikin (kovin keinoin, laeilla), kuten mainitsemasi ympärileikkaukset. Jos tiukkoja lakeja asetetaan, niitä pitäisi tietenkin myös valvoa.

Keskusteluksi ei riitä se, että me tässä keskustelemme, vaan nuo "patriarkaatit" pitää saada mukaan keskusteluun. Suomen tulee edellyttää, että kaikkien kuppikuntien johtohahmot osallistuvat avoimeen keskusteluun. Ja keskusteluissa pitää myös käydä läpi avoimesti kaikki identifioidut ongelmakohdat, ja kaikkien osapuolten johtopäätökset niistä. Koska kyse on usein uskonnollistasoisista ja hyvin vakiintuneista tavoista, ratkaisujen löytäminen voi viedä vuosia (tai kymmeniäkin). Oleellista on, että aloittamaasi listaa jatketaan, ja kaikki ongelmakohdat nostetaan esiin, mitään piilottelematta, ja olemassa olevia asenteita peittelemättä.

Pari huomiota mainitsemistasi ongelmakohdista. Syntyvyyskeskustelussa ongelmakohta ovat myös kantasuomalaiset itse (viimeksi tällä viikolla poliitikot olivat kovasti vaatimassa syntyvyyden nousua). Moniavioisuutta, väkivaltaa ja pakottamista ei periaatteessa hyväksytä, mutta käsitykseni on että "patriarkaateissa" ja muissa suljetussa yhteisöissä nuo tavat voivat elää ja voida hyvin, Suomen valtion asiaan puuttumatta, kunhan eivät pullahda julkisuuteen. Jos ongelmia on, niihin pitäisi myös puuttua (keskusteluin, komennoin) eikä jättää asiaa silleen.

((Moniavioisuus on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että nyt kun Suomessa trendi on sallia kaikki mahdoliset avioliittolajit, miksi juuri tuo yksi avioliiton laji, moniavioisuus halutaan kieltää. Kysynpähän vain ;-) . Tietenkin jos "patriarkaatin" säännöt moniavioisuudelle ovat sopimattomia, esimerkiksi miehiä suosivia, tuo epäkohta pitää korjata. Mutta makuasia. Voidan kieltääkin, jos niin halutaan.))

> Suuri kysymys on, miten saada patriarkaalisessa yhteisössä elämäänsä elävä nainen tiedostamaan ihmisoikeutensa.

Aivan. Suljetussa yhteisössä elävät ihmiset ovat usein järjestelmän vankeja, eivätkä itse kykene tai edes ymmärrä tai halua irroittautua sen säännöistä. Tässäkin kohdassa vetoan avoimeen (yhteiskunnan käytännössä pakolla eteenpän puskemaan) keskusteluun. Muutos alkaa ymmärtämisestä, ja siitä, että asiasta saa puhua, vaikenemisen pakon sijaan.

> Se joka tässä keskustelussa löytää ulkoisen keinon suojella näitä naisia kaltoinkohtelulta, kirjoittanee oman vastineensa.

Tässäkin vetoan avoimuuteen. Yhteiskunnan ja muiden kansalaisten velvollisuus on viedä keskustelua eteenpäin siellä, missä heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset eivät itse voi sitä tehdä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #34

"Oleellista on, että aloittamaasi listaa jatketaan, ja kaikki ongelmakohdat nostetaan esiin, mitään piilottelematta, ja olemassa olevia asenteita peittelemättä."

Muuten tämä koko kommenttisi on ihan hyvää pohdintaa, mutta mielestäni on idealistista ajatella että patriarkaalisessa yhteisössä voitaisiin kaikki asiat muuttaa yhdellä kertaa. Epäilen että se tie vie vain siihen että patoa tiivistetään ja puolustus senkun vahvistuu.

Oikea strategia olisi mielestäni se että etsitään puolustuksesta heikkoja kohtia, kohtia joissa puolustusta voisi murtaa edes vähän, ihan pikkiriikkisen. Sen jälkeen tehdään se murros ja annetaan sen itseään ja arvojaan puolustavan yhteisön pikkuhiljaa tottua siihen ajatukseen että asiat voivat muuttua. Kun siihen ajatukseen on totuttu, silloin onkin saatu aikaan puolustuksessa jo isompi heikko kohta, johon seuraavaksi voidaan pureutua jne.

Tämä on se taktiikka joka voisi toimia. Mutta ilman hyökkäystoimiakin asiat kyllä menevät eteenpäin ihan itsestään ja vanhat tavat ja käytännöt murtuvat itsestään. Niin on aina käynyt kaikille kulttuureille, niin Suomessa, kuin muuallakin maailmassa.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #35

> Muuten tämä koko kommenttisi on ihan hyvää pohdintaa, mutta mielestäni on idealistista ajatella että patriarkaalisessa yhteisössä voitaisiin kaikki asiat muuttaa yhdellä kertaa. Epäilen että se tie vie vain siihen että patoa tiivistetään ja puolustus senkun vahvistuu.

Ajattelen niin, että jos mitään ei tehdä, ehkä mikään ei muutu. Jos tehdään jotain, ehkä jotain muuttuu.

Puolustus on vahva ja vakaa. Eivät klassiset "patriarkaatit" olisi säilyneet vuososatoja ellei näin olisi. Kysymys on vain siitä, onko aika nyt sellainen, että muutokselle olisi tilaus ja mahdollisuus.

> Oikea strategia olisi mielestäni se että etsitään puolustuksesta heikkoja kohtia, kohtia joissa puolustusta voisi murtaa edes vähän, ihan pikkiriikkisen.

Voi myös lähteä siitä, mitä ihmiset (järjestelmän sisällä ja sen ulkopuolella) haluaisivat muutettavan.

Olen samaa mieltä siitä, että parasta on jos yhteisö tottuu pikkuhiljaa ajatukseen siitä, että järjestelmää kannattaa joiltain osin muuttaa.

> hyökkäystoimia

Ehkä on parempi puhua avoimesta keskustelusta kuin hyökkäyksestä. Tiukat säännöt (pakottavat lait, "hyökkäykset") tarvitaan vain siellä, missä käytännöt uhkaavat mennä selvästi kaikkien hyväksyttävyyden rajojen yli.

> ... asiat kyllä menevät eteenpäin ihan itsestään ja vanhat tavat ja käytännöt murtuvat itsestään. Niin on aina käynyt kaikille kulttuureille, niin Suomessa, kuin muuallakin maailmassa.

Tässä kohdassa en ole aivan yhtä optimistinen. Kuten jo toisessa kommentissa totesin, jos tavat ovat säilyneet jo vuosisatoja, ne voivat hyvin säilyä jatkossakin, ja jopa vahvistua ja levitä laajemmalle. Siksi kaikkien ihmisten on hyvä seurata kehitystä tarkasti ja yrittää parantaa yhteiskunnan toimintatapoja jatkuvasti (tai edes säilyttää). Ei siis saa tuudittautua uskoon, että kehitys kehittyy automaattisesti aina parempaan suuntaan.

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

"Muutos lähtee kulttuurin sisältä, ei ulkoapäin ohjatusti".
Riittääkö sisältä ohjaus, vai tarvitaanko myös tukevaa ulkoista ?

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

Blogistilta asiallinen pohdinta.
Kommentoija Tiina

”Emme voi pakottaa patriarkaalisista kulttuureista lähtöisin olevia naisia emansipoitumaan, mutta tarjoamme mahdollisuudet siihen.”

Tarjoammeko?

Ensimmäisen polven naiset ovat näissä yhteisöissä useimmiten kielitaidottomia, oman yhteisön ulkopuoliseen maailmaan ei ole juuri keskusteluyhteys ja jos on, se tapahtuu useimmiten oman yhteisön
kuuluvan miespuolisen tulkin välityksellä.

Tulkkina ei juuri ole saatavana tutkinnon suorittaneita ja vallan vannoneita tulkkeja, joten naiset vaikenevat, vaara että joutuu oman yhteisön petturina hylkäämäksi, on ilmeinen.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

"Tulkkina ei juuri ole saatavana tutkinnon suorittaneita ja vallan vannoneita tulkkeja, joten naiset vaikenevat, vaara että joutuu oman yhteisön petturina hylkäämäksi, on ilmeinen."

Oma kansallis-etninen vähemmistömme, eli romanit, kärsivät nimenomaan emansipoitumisen puutteesta. He ovat niin sitoutuneita kulttuuriinsa ja sen määräämiin tapoihin, ettei siitä pääse eroon kuin jättämällä kaiken taakseen.

Irtautuminen omasta tukiverkostosta tilanteessa, jossa on osa etnistä vähemmistöä, lienee monille sula mahdottomuus.

Me odotamme matujen sulautuvan yhteiskuntaamme, vaikka romaneilta siihen on mennyt vasta noin 400 vuotta.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Tällaisen kuvatun eristäytymis-ilmiön perussyy on muutosvastaisuus, arvokonservatiivisuus tai ihan yksinkertaisesti sanottuna patavanhoillisuus.

Suomalaisessa yhteiskunnassa se sama ilmiö esiintyy nimellä perussuomalaisuus.

Kaikkea muutosta pelätään, ajattelutavan muutos on suurin pelon aihe.

Nämä patavanhoillisuuteen takertuvat maahanmuuttajaryhmät voisivat löytää parhaat ymmärtäjänsä juuri perussuomalaisista, mutta koska perussuomalaiset ovat julistautuneet heidän verivihollisikseen, tehtävä heidän sopeuttamisekseen lankeaa liberaammalla tavalla ajatteleville suomalaisille, ihmisille joiden on luonnostaan vaikeampaa ymmärtää muutospelkoa ja vanhoillisuutteen takertumista.

---------------

Oikotietä onneen ei kuitenkaan ole. Jotta kulttuurit voisivat kohdata tarvitaan vuoropuhelua. Ei ehkä kuitenkaan ole viisasta lähteä aivopesuun verrattavissa olevasta massiivisesta uudelleenkasvatusprojektista.

Uusia ajatuksia pitäisi syöttää vähitellen. Ensin sellaisia ajatuksia jotka eivät ole kovin vaikeita. Kun nämä helpot jutut on kunnolla tajuttu voidaan yrittää muuttaa vaikeampia asioita.

Muutos ajatelutavassa ei ole helppo eikä yksinkertainen, mutta se on välttämätön ja se tapahtuu jokatapauksessa. Se tapahtuu joko helpommin tai vaikeamman tien kautta ja jotta se tapahtuisi mahdollisimman helposti tarvitaan suunnitelma ja tarvitaan sen toteuttaminen. Massiivinen aivopesuprosessi ei voi tapahtua ilman vaurioita.

(Kun blogi on muuten kirjoitettu niin hyvällä suomen kielellä niin kannattaa korjata tuo yksi ärsyttävä otsikon kirjoitusvirhe. Rinnakkaisyhteiskunta kirjoitetaan kahdella k:lla.)

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Tuossa on se oletus, että ihmiset eivät tajua, että heitä manipuloidaan. Tuo vaan pahimmillaan lisää sellaista vihollisasetelmaa, jossa mitään, mitä se toinen osapuoli sanoo tai ajattelee ei voi uskoa, koska se yrittää manipuloida sinua.

Tai näin ainakin ajattelen itse, kun törmään ihmiseen, joka koittaa minulle myydä jotain tai muokata mielipiteitäni. Haluan vain eroon hänestä mahdollisimman äkkiä.

Manipulointi toimii silloin, kun manipuloinnin kohde ei edes tajua tulevansa manipuloiduksi; Kun hän kuvittelee hänelle syötettyjen ajatusten olevan omiaan.

Tätähän meille kaikille tehdään enemmän tai vähemmän läpi elämän eri instituutioissa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Manipulointi toimii silloin, kun manipuloinnin kohde ei edes tajua tulevansa manipuloiduksi; Kun hän kuvittelee hänelle syötettyjen ajatusten olevan omiaan.

Tätähän meille kaikille tehdään enemmän tai vähemmän läpi elämän eri instituutioissa."

Tämä ajatus on ihan oikea.

Et varmaan kuitenkaan ymmärtänyt sitä mitä minä yritin yllä esittää.

Me kaikki olemme kuitenkin manipuloituja ihmisiä ja toimimme manipuloidusti, minäkin olen, huolimatta siitä miten fiksuina ja itsenäisinä ihmisinä itse itseämme pidämme.

Ongelmia tulee jos se manipulointimalli jonka vallassa toimimme ei toimi siinä yhteiskunnassa jossa yritämme sitä käyttää.

Sen takia muutos on pakollinen. Myös perussuomalaisten ajattelu on hitaasti muuttunut, mutta vain hitaasti. Muutos tulee siitä kun yksilö itse huomaa ettei tämä hänen mallinsa, se josta hän yhä pitää itsepipintaisesti kiinni, toimi tässä yhteiskunnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Hän lähtee itse muuttamaan sitä mallia omaksi edukseen.

Jos manipulaatiota halutaan edistää, pitää yrittää vaikuttaa siihen että mielipiteen muuttaminen tulee houkuttelevammaksi tavalla joka ei vahvista muutosvastarintaa.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Perussuomalaisuus on patavanhoillista? Kyllä tässä Arto teki taas se, täydellisen ajatuksellisen frontside ollien.

:D Voi elämä. Mutta kuha pääsee dissaamaan persuja.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Jolleivät maahanmuuttajat itse aktiivisesti kotoudu, ei heitä voi mikään järjestelmäkään kotouttaa. Tämä on selvästi nähtävissä kaikkialla Euroopassa ja yhä kiihtyvällä vauhdilla myös Suomessa. Kotoutuminen {eikö tälle typerälle eufemismille olisi jo aika keksiä uusi vastine} on erityisen vaikeata muslimeille, varsinkin kehittymättömistä maista tuleville. Yksi syy rinnakkaisyhteiskuntien syntymiselle lienee sekin, että täällä voi elää melko mukavasti osaamatta kieltä tai osallistumatta yhteiskunnan toimintaan, vaikkapa työnteon muodossa.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Blogin kirjoittajan huoli on aiheellinen. Mutta mitään ei ole tehtävissä. Kaikki se mitä tänään tapahtuu esim, saksassa, tanskassa tai ruotsissa tulee tapahtumaan myös täällä. Meillä ei ole mitään sen kummempia kykyjä hoitaa asiaa. Tällaisten ryhmien kasvaessa myös nämä mainitut asiat kasvavat. Nämä ryhmät myös tulevat kasvamaan. Emmekä edes halua tai voi tehdä asialle mitään.

Keskitytään nyt nauttimaan jäljellä olevista mukavista vuosista. Toivotaan parasta,että vältymme kohtaamasta ongelmia itse ja läheistemme osalta. Muilla ei ole väliä.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Olet ehkä hieman liian pessimistinen. Toisaalta on totta, että riittävän suuri muuttoaalto tuo mukanaan myös nuo vanhan "patriarkaalisen" käytännön ongelmat niin vahvoina, että ne juurtuvat pysyviksi, mutta toisaalta Suomessa on vielä mahdollisuuksia myös mainitsemiasi esimerkkejä tasapainoisempaan kehitykseen.

Suomessa ei esimerkiksi liene vielä yhtään no go zonea. Toivottavasti poliisi asettaa rajoja heti jos tuollaista jossain esiintyy. Toistaiseksi poliisi on ptänyt esimerkiksi vasemman ja oikean laidan rettelöijät aika hyvin kurissa. Toivottavasti jatkossakin.

Kun tarkkaillaan Suomen vanhoja maahan saapuneita kulttuurivähemmistöjä, nekin ovat asettuneet taloksi varsin hyvin. Esimerkiksi Suomen pernteisestä pienestä muslimivähemmistöstä kenelläkään ei liene pahaa sanottavaa. Hyvin hoidettuna meillä on se mahdollisuus, että myös uudet maahanmuuttajaryhmät integroituvat osaksi (omanlaiseksi osakseen) normaalia suomalaistyylistä yhteiskuntaa.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Määrät ja vaikutukset ovat aivan erilaisia. Tataari ja lähi-idän kulttuurien välillekkään tuskin voi pistää yhtäläisyys merkkejä samasta uskonnosta huolimatta. Irlanti ja italiakaan eivät ole sama asia.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #19

Aivan. Tataarien ja uustulokkaiden välillä on lukumääräero, samoin kuin Suomen ja Ruotsin tulokkaiden määrissä. Tataarien kehitykseen kunnioitetuiksi kansalaisiksi ovat vaikuttaneet monet seikat, mukaalukien tulijoiden pienehkö lukumäärä ja se, että tulijat olivat varmaankin osin jo muista syistä silloisen Venäjän toimintatapaan integroituneita. Ihminen ei ole muuttunut. Samat säännöt silloin ja nyt.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Olet ehkä hieman liian pessimistinen. Toisaalta on totta, että riittävän suuri muuttoaalto tuo mukanaan myös nuo vanhan "patriarkaalisen" käytännön ongelmat niin vahvoina, että ne juurtuvat pysyviksi."

Pitää muistaa ettei mikään ole pysyvää ja kaikki muuttuu, ainakin nuo patriarkaaliset yhteiskunnat muuttuvat, vähitellen, yritämmepä sitä tai emme.

Itseasiassa patriarkaalisen järjestelmän voi kyllä saada säilymään massiivisella propagandakoneistolla, kuten Venäjällä, mutta ei sieläkään ikuisesti.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #30

Mikään ei tosiaan ole pysyvää ja kaikki muuttuu, mutta toisaalta monien patriarkaattien säännöt ovat pysyneet jokseenkin samanlaisina viimeiset 1400 vuotta (ajattelen tässä lähinnä islam-vetoisia). Jos patriarkaatti on vastustanut menestyksellisesti muutoksia koko tuon ajan, voi olla että ovat niin vahvoja, että vastustavat vielä tovin aikaa jatkossakin.

Toisaalta nykyaika netteineen on tuossa aikaskaalassa kokonaan uusi asia, joten silläkin voisi olla jotain vaikutusta asiaan. On väitetty, että netti on juuri nyt murtamassa skientologien tiukkaa järjestelmää. Onko sinulla joitain sellaisia huomioita, jotka tukisivat sitä ajatusta, että patriarkaatit olisivat murtumassa? Ehkä onko yhteiskunnan tuki tarpeen eri patriarkaattien ongelmallisiksi koettujen käytäntöjen paranteluun?

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Hyvä kirjoitus.

Tavoitteenahan on maahanmuuttajien integroituminen, tai sitten nopea palautus kotimaahan tilanteen niin salliessa.

Jos halutaan kotouttaa Suomeen, niin nykyistä systeemiä pitää myös kehittää. Nythän tulokset eivät ole mairittelevia. Eli maahanmuuttajien integroituminen ei toimi ja liian monet jäävät avustusten varaan. Pahimillaan loppuelämäkseen. Eihän se toki näin saa olla, että joku osa yhteiskunnasta ei osallistu yhteiskunnan rakentamiseen vaan elelee omassa patriarkaalisessa kuplassaan sopeutumatta vallitsevaan kulttuuriin. Eikö naapurimaista osata ottaa mitään oppia ?

Terveen järjen käytön luulis olevan sallittua myös päättäjille. Jokainen varmasti ymmärtää, että paras tapa auttaa integroitumaan yhteiskuntaan on velvoite aktiivisuuteen.

1. Kielitaidon aktiivinen oppiminen
2. Aktiivinen työnhakeminen

Näiden kahden perusasian systemaattinen ohjaaminen ja seuraaminen toisi tulosta nopeasti, veikkaan.
Ellei näihin reunaehtoihin tulija ole halukas suostumaan, niin avustukset isolla kädellä pois.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Ellei näihin reunaehtoihin tulija ole halukas suostumaan, niin avustukset isolla kädellä pois."

Mitäs tehdää niille entisille kansanedustajille, jotka eivät pysty sopeutumaan tavalliseen suomalaiseen työelämään kansanedustajakautensa jälkeen?

Avustukset pois, mutta mitäs muuta sitten?

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Miten tuo liittyy rinnakkaisyhteiskunnan syntymisen pelkoon. Kaksi eläköityvää maahanmuuttotaustaista kansanedustajaa ei vielä muodosta tai edes kykene muodostamaan ghettoa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Se ei toki liity mitenkään ghettoutumiseen eikä rinnakkaisyhteiskuntaan, mutta se kylläkin liittyy yhteiskuntaan sopeuttamistoimintaan.

Se liittyy siis siihen miten entiset kansanedustajat, muutkin kuin maahanmuuttotaustaiset, sopeutetaan yhteiskuntaan ilman että siitä koituu kuluja yhteiskunnalle.

Sopeuttamisongelma on ihan sama ongelma sekä heillä että maahanmuuttajilla. Asenteet pitää jotenkin saada muuttumaan integroitumiselle suotuisaksi. Se tapahtuu pienin askelin. Mittavat aivopesuprojektit eivät ole hyviä.

Kenties voitaisiin kuvitella että myös yhteisöä voitaisiin vähän manipuloida, niin että se olisi valmiimpi ottamaan työelämään mukaan entisen kansanedustajan tai maahanmuuttajan, muutenhan kansanedustajille pitää maksaa jotain sopeutumisrahaa koko loppuikänsä.

Käyttäjän 1 kuva
Freddy Van Vonterghem

"Mitäs tehdää niille entisille kansanedustajille, jotka eivät pysty sopeutumaan tavalliseen suomalaiseen työelämään kansanedustajakautensa jälkeen?"

Se on pieni ongelma, ikään kuin koiraveroon rinnastettava asia.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Se on pieni ongelma, ikään kuin koiraveroon rinnastettava asia."

Tuntuu vähän siltä että näitä pieniä ongelmia, jotka vaativat valtiolta verorahojen käyttöä, on sen verran paljon ettei niitä voitaisi enää yhdellä koiraverolla kaikkia hoitaa.

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

Kehitys euroopassa on kymmeniä vuosia Suomea edellä. Meidän ei tarvitse miettiä mitä tulee tapahtumaan, koska voimme hyvin katsoa kokemuksia Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Ranskasta, Englannista jne. Älykästä on se ettei tee samoja virheitä uudestaan ja uudestaa. Se, että toivoo ongelman katoavan on typeryyttä.

Sitten tullaan hankalaan kohtaan ratkaisussa: mitä pitäisi tehdä? Tässä kohtaa katoaa lopullisesti kyky tehdä ratkaisuja ja tunnetusti mitään ei ole tehty, tai toimet ovat itsessään haitallisia ja lisäävät eriytymistä. Vihapuhelait ja niiden pohjalta tehty ennakkosensuuri on saavuttanut Euroopassa mm. Briteissä mittasuhteet, jossa muslimimaahanmuuttajien kritisointi on kriminalisoitu ja/tai kriittinen henkilö pyritään mustamaalaamaan ja syrjäyttämään työelämästä rasistina.

Länsimaissa on siis suuri joukko arvovaltaisia ihmisiä, jotka eivät pelkästään pyri estämään ongelmiin puuttumista, vaan jopa ajavat niitä voimalla eteenpäin. Osa heistä on niin ideologiansa sokaisemia ettei yksinkertaisesti ymmärrä, tai välitä, mikä on lopulta lopputulos. Tanskassa vaikuttaa, että järjen ääni on saanut jalansijaa ja sielläkin on edessä päätöksiä, jotka eivät sovi oikeusvaltion periaatteisiin kuten kovemmat rangaistukset maahanmuuttajien alueilla tehdyistä rikoksista.

Minusta kaikki lähtee siitä, että vapaa-ajalla ihminen saa harrastaa mitä tahansa kulttuuria, mutta länsimaissa toimitaan länsimaisin säännöin ja tavoin. Mitään vierasta ja vanhakaltaista kulttuuria ei aleta paapomaan erillisin säännöin ja elein, jotka voivat sillä hetkellä vaikuttaa hyviltä ja ystävällisiltä, mutta edesauttavat eriytymistä kuten erilliset uintivuorot. Integraatio lähtee siitä, että tänne tulevat ihmiset alkavat elämään meidän tapojemme ja sääntöjemme mukaan. Vanhat tavat pitää nyt vain unohtaa, jos haluaa jäädä Eurooppaan!

Tommi O. Pälve

Iso ongelma on myös, että kotouttamisessa otetaan huomioon lähinnä vain maahanmuuttajat, eikä heidän (täällä Suomessa syntyneitä) lapsiaan oteta huomioon.
Maahanmuuttajien lasten todennäköisyys syrjäytyä on moninkertainen kantaväestön lapsiin verrattuna.

Kaikista kotouttamista haittaavista systeemeistä tulisi luopua, kuten uskonto- ja kielivöhemmistöjen päiväkodeista, sekä erillisistä uskonnontunneista peruskoulussa.

Sen sijaan draamakasvatusta pitäisi lisätä peruskouluihin.

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant

Ujuni Ahmedin, puheenvuorosi on erityisen merkittävä juuri siksi, että olet tunnistanut maahanmuuttajayhteisöjen etsiytyvän rinnakkaiskulttuuriseen elämäntapaan maassamme, jossa emme tunnusta Islamin uskosta periytyvää patriarkaalista maailmankuvaa.

Mainitsit lestadiolaiset, joiden maailmankuva muistuttaa ääriajattelua, mitä tulee naisten asemaan.

Lestadiolaiset eivät hyväksy naispappeutta. He rajoittavat myös monia naisen kehittymiseen ja kasvuun liittyviä asioita. Naisen tehtävänä on toimia synnyttäjänä, sillä ehkäisyä ei sallita.

Muistan, kun vietimme vanhemman sisareni häitä. Häihin oli kutsuttu lestadiolaisia, joista eräs, saarnaajana tunnettu, totesi sisarelleni, jonka mies ei ollut uskossa. Hän pauhasi kotimme pihalla; "Mies, joka on vietellyt yhdenkin näistä viattomista, on hänen kaulaansa ripustettava myllynkivi ja upotettava meren syvyyteen."

Onneksi, isämme, viisaana miehenä, lähti viemään hänet kotiinsa.

Vaikka olin tuolloin nuori, kuuntelin miehen ääntä, kuin sairaan ihmisen puhetta.

Uskontokuntien fanaattisuus on huolestuttava piirre, joka hallitsee ja vaikeuttaa tietoisesti maahanmuuttajanaisten omia valintoja.

Rinnakkaiskulttuurien kasvu ei ole hyväksi ja siksi onkin syytä siihen puuttua ja tunnistaa ongelmapesäkkeet.

Käyttäjän MiikkaKristianSatama kuva
Miikka Satama

Kävin Porin Liinaharjan vastaanottokeskuksessa tutustumassa viime kesänä, ja siellä ongelman ydin paljastui oitis. Turvapaikanhakijoiden kielten- ja kulttuurinopetus annettiin sukupuolijaetuissa ryhmissä. Ristiriita on huutava. Naiset eivät olleet osallistuneet sekaopetukseen, joten näin oltiin menetelty.

Ymmärtäisin, jos alkuun näin meneteltäisiin, mutta heti kun mahdollista tulisi siirtyä sekaryhmiin maan tapaan. Ja tuohon pitäisi velvoittaa, ja mikäli homma ei pelitä tulee sen vaikuttaa kielteisesti turvapaikkapäätökseen. Elo Suomessa ei tule onnistumaan lähtömaiden tapaan. Sen ei pidä.

Liikaa annetaan siimaa ja elintilaa sille, mitä ihmiset pakenevat ja laittavat ennen pitkää pystyyn täällä.

Kiitos tekstistä.

Juha Hämäläinen

"Ratkaisu: Ehdollinen perheenyhdistäminen ja naisille suunnattu kotouttaminen

Koopmans ehdottaa politiikkaa, joka perustuu palkitsemiseen. Näin voitaisiin perheenyhdistäminen sitoa ehtoihin kuten monissa muissa maissa. Saksan kielen osaaminen, perustoimeentulo ja perheen kokoon sidotut riittävät asumistilat voitaisiin ”palkita” perheenyhdistämisellä, ehdottaa tutkija.

Yksin naisille heidän henkilökohtaisen tilanteensa huomioiva kotoutusohjelma voisi olla toinen tie onnistuneeseen kotoutumiseen. Vaimon työllistyminen toisi perheelle lisätuloja, jotka auttaisivat kotoutumisessa, kertoo tutkija.

Tämä korotettu koulutustaso siirtyisi lastenkin hyväksi ja helpottaisi kantaväestön kanssa solmittavia suhteita. Lisäksi valtion antamista etuuksista vapautuminen helpottaisi lasten jatkokoulutusta, ja tämä vaikuttaisi jo laaja-alaisesti toisen sukupolven kotoutumisvaikeuksiin."

https://www.kansalainen.fi/pakolaisten-koulutustau...

Anneli Karvinen

Jos ei ole haluja kotoutua maan tapoihin ja työntekoon elättääkseen itsensä työnteolla, on heti aloitettava maahantulijan kotiuttaminen. Ei kukaan suomalainen halua elättää nuoria työkykyisiä miehiä. Miehiä, jotka jättävät oman kotimaansa ja hylkäävät puolustuskyvyttömät lapset, vanhukset ja naiset sodan jalkoihin. Haloo herätkää suomalaiset. Entäs mitä tapahtuisi jos Suomessa syttyisi kahtiajaon seurauksena väkeviä kahakoita. Mitä tekisivät nämä kymmenet tuhannet kehitysmaalaiset??

Anneli Karvinen

Jos ei ole haluja kotoutua maan tapoihin ja työntekoon elättääkseen itsensä työnteolla, on heti aloitettava maahantulijan kotiuttaminen. Ei kukaan suomalainen halua elättää nuoria työkykyisiä miehiä. Miehiä, jotka jättävät oman kotimaansa ja hylkäävät puolustuskyvyttömät lapset, vanhukset ja naiset sodan jalkoihin. Haloo herätkää suomalaiset. Entäs mitä tapahtuisi jos Suomessa syttyisi kahtiajaon seurauksena väkeviä kahakoita. Mitä tekisivät nämä kymmenet tuhannet kehitysmaalaiset??

Petri Hämäläinen

Poikkeuksellisen hieno kirjoitus. Tärkeästä aiheesta, johon valkoinen ei voi nyky-Suomessa mediassa puuttua ilman rasistin leimaa.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Hyvä ja aiheellinen kirjoitus! Toivot suomalaisilta apua naisten aseman parantamiseksi maahanmuuttajayhteisöissä. Muutama ehdotus:

1. Kaikki pikkulapset tarhaan
2. Tyttö-lapsille ei peittävää asua (liikkumien helpompaa), vasta 16 vuotias voi päättää itse haluaako käyttää perinteistä asua.

3. Naisten kotoutuminen ykkösasiaksi - Kielen opiskelu - Mukaan suomalaiseen yhteisöön, vaikkapa jotain pientä työtä sosiaaliapua vastaan (pari päivää viikossa?) - Siinä oppisi kielen ja loisi kontakteja.

Ellei naiset pääse pois kotoaan, he jäävät auttamatta miesten vallan alle, koska yhteisöt usein teokraattisia, ei siis demokraattisia - Yhteisö on tärkeä, yksilöllä ei niinkään merkitystä.

Osuinko yhtään oikein? Vai menikö harhaan?

Toimituksen poiminnat